Informacje podatkowe

*Informacje podatkowe na tej stronie zostały opracowane przez Raisin z zachowaniem należytej staranności. Zaznaczamy jednak, że Raisin nie ponosi odpowiedzialności za dokładność przedstawionych informacji i nie jest możliwe dochodzenie żadnych roszczeń na ich podstawie. Przypominamy również, że Raisin nie świadczy usług z zakresu doradztwa podatkowego. Szczegółowe zasady opodatkowania zależą od indywidualnej sytuacji klienta, ponadto w przyszłości mogą wystąpić zmiany w przepisach. Celem uzyskania indywidualnych informacji dotyczących kwestii podatkowych skonsultuj się ze swoim doradcą podatkowym lub bezpośrednio z urzędem skarbowym.

Bank krajowy (lub krajowy oddział banku zagranicznego) a bank zagraniczny

W przypadku banku krajowego (w tym banku zagranicznego z oddziałem w Polsce) środki są uznawane za krajowe. W związku z tym podatek wynoszący 19% wypracowanego zysku jest obliczany i płacony przez bank. Nie musisz nawet deklarować zarobionych odsetek lub podatku w rocznym zeznaniu podatkowym - obowiązek ten jest już wypełniany przez bank w Twoim imieniu.

W przypadku banku zagranicznego rozliczanie środków opiera się na innych zasadach - ustawa nakłada obowiązek zapłaty i złożenia podatku na podatnika będącego osobą fizyczną. Dochód z tytułu środków zagranicznych stanowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, część niektórych dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (19%), które zostały uzyskane poza granicami Polski.

Polscy rezydenci podatkowi mają nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów osiąganych w kraju i za granicą. Podatek należny od dochodu z tytułu funduszy zagranicznych należy zsumować z podatkiem należnym (lub nadpłaconym) obliczonym od pozostałych dochodów rozliczanych na danym formularzu.

Państwo członkowskie UE: Polska

 • Stawka podatku odprowadzona przez bank: 19%
 • Banki: -
 • Wymóg złożenia deklaracji podatkowej przez klienta: brak wymogu (wykonywane przez bank)
 • Podatek deklarowany przez klienta: brak

Państwo członkowskie UE: Szwecja

 • Stawka podatku odprowadzona przez bank: brak (0%)
 • Banki: Hoist
 • Wymóg złożenia deklaracji podatkowej przez klienta: deklaracja/opłata wymagana przy rocznym rozliczeniu podatkowym (zob. poniżej)
 • Podatek deklarowany przez klienta: 19%

Zeznanie podatkowe w Polsce (tylko w przypadku banku zagranicznego)

W formularzu PIT-38, który służy do rozliczenia rocznego podatku od osób fizycznych, należy uzupełnić informacje dotyczące dochodów z odsetek. Podatek od dochodu z odsetek pochodzących z lokaty w banku zagranicznym należy uwzględnić w części G formularza, czyli w sekcji dotyczącej dochodów z zagranicy.

W sekcji G.45 (i dalej w G.47 i G.49) należy wprowadzić informacje dotyczące podatku, który zostanie zapłacony od odsetek z lokat bankowych, które zostały naliczone przez bank zagraniczny. Jeśli odsetki zostały pobrane przez zagraniczny bank na podatek (nie dotyczy banków wymienionych w Raisin), może być wymagane inne podejście i należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

PIT-38_for_the_website.png
image_(8).png
image_(9).png

Zeznanie podatkowe możesz złożyć także w formie elektronicznej samodzielnie lub w ramach usługi Twój e-PIT.

Po wejściu na stronę podatki.gov.pl, przejdź do sekcji PIT, a następnie wybierz opcję Twój e-PIT. Musisz zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. W tym celu możesz skorzystać z trzech możliwych opcji:

 1. Możesz skorzystać z profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej poprzez login.gov.pl.
 2. Możesz również zalogować się, używając swoich danych podatkowych, takich jak numer PESEL lub NIP oraz kwota przychodów.

 3. Dodatkową opcją jest korzystanie z aplikacji mObywatel.

PROFIL ZAUFANY

 • Na stronie login.gov.pl wybierz „Profil Zaufany”
 • W oknie logowania (po lewej stronie ekranu) wpisz Twoją nazwę użytkownika lub e-mail oraz hasło

 • Otrzymasz SMS z kodem autoryzującym na Twój numer telefonu

 • Wpisz poprawny kod w oknie, które pojawi się na ekranie logowania

 • Kliknij „Potwierdź”, aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego

E-DOWÓD

Na stronie login.gov.pl wybierz „e-dowód”. Następnie wybierz, czym się zalogujesz (smartfonem z modułem NFC i aplikacją eDO App lub komputerem z podłączonym czytnikiem NFC).

Jeśli wybierasz smartfon:

 • Otwórz aplikację mobilną eDO App
 • Zeskanuj kod QR lub przepisz numer pod kodem

 • Kliknij „Potwierdzam”, jeśli wszystkie informacje się zgadzają

 • Wprowadź 6-cyfrowy numer CAN

 • Przyłóż e-dowód do telefonu

 • Wprowadź 4‑cyfrowy kod PIN1

Jeśli wybierasz komputer z podłączonym czytnikiem NFC:

 • Upewnij się, czy są spełnione następujące warunki: czytnik NFC jest podłączony do komputera, posiadasz zainstalowane oprogramowanie e-dowodu, e-dowód znajduje się na czytniku oraz w oprogramowaniu e-dowodu został wpisany numer CAN
 • Kliknij przycisk „Zaloguj się”

 • W oknie zawierającym certyfikat identyfikacji kliknij przycisk „OK”

 • W czytniku wpisz 4‑cyfrowy kod PIN 1

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

 • Na stronie login.gov.pl wybierz „Profil Zaufany”
 • W oknie logowania (po prawej stronie ekranu) wybierz przycisk z logiem Twojego banku

 • Na stronie logowania Twojego banku wprowadź swoje dane logowania, takie jak login i hasło

 • Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie Twojego banku, aby zalogować się do e-Urzędu Skarbowego

APLIKACJA mObywatel

 • Kliknij przycisk „e-Urząd Skarbowy” i wybierz „mObywatel”
 • Zaloguj się do aplikacji mObywatel

 • Wybierz mObywatel (mTożsamość)

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotyczącymi skanowania kodu

 • Zeskanuj kod QR aplikacją mObywatel

Jeśli wybierasz smartfon:

 • Na stronie gov.pl rozwiń menu
 • Wybierz „Zaloguj się do e-urząd skarbowy"
 • Kliknij na „mObywatel - aplikacja do logowania"

 • Skopiuj kod QR
 • Otwórz aplikację mObywatel
 • Wybierz mObywatel (mTożsamość)
 • Z dolnego menu wybierz „Przekaż" i następnie „Instytucji lub firmie"
 • Wklej skopiowany kod ze schowka, kliknij „Gotowe", następnie „Potwierdzam" i „Ok"
 • Nie zamykaj aplikacji mObywatel i wróć do okna z e-urzędem skarbowym.

Zobacz teraz, jak złożyć PIT-WZ:

Gdzie można znaleźć niezbędny formularz PIT?

Jeśli chcesz złożyć zeznanie podatkowe PIT elektronicznie za pomocą programu e-deklaracje, interaktywne wersje formularzy znajdziesz w tym programie lub na stronie dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jeśli potrzebujesz formularzy do wydruku, znajdziesz je na tej stronie.

W przypadku korzystania z usługi Ministerstwa Finansów Twój e-PIT, dostępnej pod następującym linkiem, rozliczenie PIT-36 lub PIT-38 można złożyć po aktualizacji zeznań podatkowych. Alternatywnie, formularze można również uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Przelewy do urzędu skarbowego

Jeżeli ze złożonego zeznania wynika, że masz zapłacić podatek, możesz to zrobić:

 • gotówką – w placówce pocztowej,
 • bezgotówkowo – m.in. na podstawie polecenia przelewu lub dokonując zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu z Twojego rachunku bankowego.

Dalsze instrukcje możesz znaleźć tutaj.

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli wykonujesz przelew PIT, CIT lub VAT, będziesz mieć jeden indywidualny rachunek podatkowy niezależnie od tego, z którym urzędem skarbowym się rozliczasz. Numer indywidualnego rachunku podatkowego możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów.