Ochrona Twoich depozytów

100 000

Wszystkie depozyty w Raisin są chronione do równowartości w walucie krajowej kwoty 100 000 EUR na deponenta i na bank zgodnie z prawem UE.

0

Od czasu wprowadzenia ogólnounijnego zharmonizowanego rozporządzenia w sprawie systemów gwarantowania depozytów, oszczędzający nie ponieśli żadnych strat ponad limit ochronny 100 000 EUR.

7 dni

Do 2024 roku termin spłaty przez fundusze gwarantujące depozyty zostanie skrócony do 7 dni roboczych. Wiele państw członkowskich wdrożyło tę regulację już w czerwcu 2016 roku.

0,8%

Do 2024 roku wszystkie rezerwy utrzymywane w funduszu gwarantowania depozytów każdego kraju muszą być równe co najmniej 0,8% wszystkich depozytów objętych gwarancją. Niektóre z naszych krajów partnerskich już spełniają ten wymóg.

100%

W mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej rekompensaty, będziemy w pełni wspierać naszych klientów w ramach możliwości prawnych i praktycznych.

Jednolite standardy w obrębie UE

Istnienie ustawowego systemu gwarantowania depozytów odzwierciedla wolę polityczną w Unii Europejskiej, aby chronić oszczędności w przypadku upadku banku. W wyniku ostatnich zmian wszystkie systemy gwarantowania depozytów zostały zharmonizowane, tak aby w całej UE oferowany był ten sam wysoki standard.

W całej Europie minimalne wymogi dotyczące ustawowych systemów gwarantowania depozytów zostały dopracowane kilka lat temu (dyrektywa UE 1994/19/WE i 2009/14/WE).

Niedawne wdrożenie dyrektywy 2014/49/UE wprowadziło dalsze środki, które poprawiają poziom ochrony depozytów w całej UE. Od lipca 2015 roku wszystkie państwa członkowskie UE stopniowo wdrażają te środki.