Nota prawna

Raisin GmbH

Schlesische Straße 33/34,
10997 Berlin, Niemcy

Numer telefonu: +48 222 630 588
Adres e-mail: wsparcie.pl@raisin.com

www.raisin.com/pl-pl/

Dyrektorzy zarządzający: Dr. Frank Freund, Dr. Tamaz Georgadze, Katharina Lüth, Michael Stephan

Rejestr handlowy: Sąd rejonowy Charlottenburg, HRB 146726 B

Raisin Bank AG

Niedenau 61-63
60325 Frankfurt nad Menem, Niemcy

Adres e-mail: info@raisin.bank

https://www.raisin.bank/

Zarząd: Marco Lindgens, Mirko Siepmann, Dr. Andreas Wolf

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Frank Freund

Rejestr handlowy: Frankfurt nad Menem, Register 72 HRB 13 305

Regulamin

Wszystkie szczegóły i informacje na stronie internetowej obsługiwanej przez Raisin GmbH są regularnie sprawdzane, badane i aktualizowane. Niemniej jednak dane te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Dlatego Raisin GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności wobec zawartości tej strony internetowej. Dotyczy to także wszystkich innych stron internetowych dostępnych za pośrednictwem odnośników. Raisin GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem takich odnośników. Treść i struktura strony internetowej Raisin GmbH są chronione prawem autorskim. Powielanie strony internetowej lub jej treści wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Raisin GmbH.

Odpowiedzialność za treść wewnętrzną naszej strony internetowej

Treść udostępniana na naszej stronie internetowej została opracowana starannie i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Niemniej jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności ani gwarancji co do kompletności, aktualności ani dokładności udostępnianej treści. Zgodnie z przepisami § 7 ust. 1 TMG (Telemediengesetz - niemiecka ustawa o mediach elektronicznych), jako dostawca usług, ponosimy odpowiedzialność za własną treść na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami § 8 do 10 TMG, jako dostawca usług, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania treści zewnętrznych dostarczanych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej ani do badania okoliczności, które sugerują nielegalną lub bezprawną działalność. Obowiązki dotyczące usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawnymi pozostają nienaruszone. Jeśli dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy wszelką treść podlegającą wątpliwości. Odpowiedzialność związana z tą kwestią może zostać podjęta jedynie od momentu świadomości konkretnego naruszenia.

Prawo autorskie

Treści i prace udostępniane na naszej stronie internetowej są objęte prawem autorskim Niemiec. Każde powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie inne formy wykorzystania poza zakresem przewidzianym przez prawo autorskie wymagają wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy.

Pobieranie i kopiowanie tej strony internetowej jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, a nie komercyjnych. W zakresie, w jakim treści na tej stronie internetowej nie zostały stworzone przez operatora, wszystkie prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich będą jasno oznaczone jako takie. Jeśli mimo to masz podstawy, aby sądzić, że doszło do naruszenia praw autorskich, prosimy o kontakt. Wszelkie treści zostaną natychmiast usunięte po zgłoszeniu naruszeń.

Informacja o licencji

Niektóre treści (zdjęcia) prezentowane na tej stronie internetowej podlegają następującej licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. Autorem jest https://secure.flickr.com/photos/cfaobam/6969799871/sizes/l/.

Internetowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska utworzyła platformę rozstrzygania sporów online dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL, która może być wykorzystywana przez konsumentów do rozwiązywania sporów wynikłych z zakupu towarów lub dostarczania usług online.