Regulamin

Preambuła

Platforma internetowa Raisin

Raisin GmbH (dalej: „Raisin“) oferuje zainteresowanym osobom fizycznym możliwość rejestracji i uczestnictwa w platformie internetowej (dalej: „Platforma“) produktów depozytowych na www.raisin.com/pl-pl/ (dalej: „Produkt Raisin“). Platforma oferuje osobom fizycznym dostęp do produktów depozytowych (np. lokat terminowych i kont oszczędnościowych) realizowanych przez firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), które posiadają odpowiednią licencję (dalej: „Bank Partnerski” lub „Banki Partnerskie“). Raisin opisuje na Platformie oferty Banków Partnerskich w zakresie produktów depozytowych oraz świadczy usługi techniczne w związku z realizacją produktu depozytowego pomiędzy Klientem a Bankiem Partnerskim. Raisin nie jest instytucją kredytową ani firmą świadczącą usługi finansowe w rozumieniu niemieckiej ustawy o bankowości (Kreditwesengesetz, „KWG”), ani dostawcą usług płatniczych w rozumieniu niemieckiej ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, „ZAG”).

Regulamin, w tym regulamin dotyczący ochrony danych oraz wniosek do pobrania

Współpraca z Raisin Bankiem

Raisin współpracuje z Raisin Bankiem AG, instytucją kredytową w pełni licencjonowaną zgodnie z prawem niemieckim i spółką w 100% zależną od Raisin („Raisin Bank“), który prowadzi rachunek bieżący Klienta (dalej: „Konto Raisin“). Konto Raisin służy jako rachunek rozliczeniowy dla zleceń płatniczych pomiędzy kontem referencyjnym (zwykle rachunkiem płacowym Klienta) a kontami Banków Partnerskich. Raisin i Raisin Bank wspierają Klienta podczas procedury zawarcia umowy oraz komunikacji z odpowiednimi Bankami Partnerskimi.

Po dokonaniu rejestracji i otwarciu Konta Raisin (włącznie ze spełnieniem wymogów w zakresie identyfikacji) Klient uzyskuje dostęp do Platformy oraz Systemu Bankowości Internetowej. Raisin Bank przekaże potwierdzoną kwotę depozytu na rachunek depozytowy Klienta w Banku Partnerskim lub, w zależności od Banku Partnerskiego, na inny rachunek prowadzony w Banku Partnerskim. W Systemie Bankowości Internetowej Klient może – z zastrzeżeniem szczegółowych warunków dotyczących każdego produktu depozytowego – zlecić odnowienie lokaty, rozwiązać ją przedterminowo oraz zlecić inne transakcje związane z ofertą oraz odbierać komunikaty od Banku Partnerskiego (np. wyciągi z konta).

W zakładce „Wiadomości” oraz „Dokumenty” w Systemie Bankowości Internetowej Raisin, każdy Klient znajdzie swoje indywidualne wiadomości i dokumenty od Raisin, Raisin Banku i Banków Partnerskich. Ponadto Klient może uzyskać pomoc polskojęzycznej obsługi Klienta.

Aby móc w pełni korzystać z Produktu Raisin Klient musi zawrzeć następujące umowy:

  • umowa z Raisin o korzystanie z Platformy
  • umowa rachunku bieżącego z Raisin Bank regulująca otwarcie i prowadzenie bezpłatnego Konta Raisin
  • umowa depozytowa z Bankiem Partnerskim